Betingelser

Priser, handelsvilkår og generelle betingelser


Leje af selskabslokaler

  • Lejer skal være fyldt 18 år.
  • Lejer har ansvar for lokalerne i det lejede tidsrum og for at låse Theilgaards forsvarligt af (lukke døre og vinduer) og slukke alle elektriske apparater, maskiner og lamper.
  • Lejer har ansvar for at der ikke sker skader på bygning, lokalerne, service og inventar, herunder at der ikke i længere tidsrum ligger store mængder af væske på gulvene, under arrangementets afholdelse.

Ved mangler, skader eller manglende rengøring i forbindelse med nøgle-overtagelse af lokalerne, skal lejer straks meddele dette til Theilgaards. Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved overtagelsen af lokalerne.

Fremsendelse & godkendelse af tilbud

Theilgaards udsender et tilbud på arrangementet efter aftale med køber. Godkendelse af tilbudet skal ske senest 14 dage efter afgivelse. Sker dette ikke, betragtes aftalen som ugyldig. Theilgaards er herefter berettiget til at udleje lokalet til anden side.

Planlægning af arrangementet, samt reservation af dato for arrangementet

Planlægning af arrangementet, samt reservation af dato for arrangementet, træder først i kraft, når der er indgået en gyldig aftale, som er godkendt og underskrevet af begge parter. Dette indbefatter registreret indbetaling af aftalt depositum. Først herefter er aftalen fuldgyldig.
Skulle der opstå et ønske om afbestilling af lokalet, skal dette meddeles Theilgaards skriftligt og senest 6 måneder før aftalt dato for arrangementet. Ved modtagelse af afbestilling/opsigelse med mindre end 6 måneder til arrangementet, sker der ikke tilbagebetaling af depositum. Dette med henvisning til at Theilgaards derved mister en betydelig fortjeneste.

Regler ved afbestilling af arrangementer. Privat & erhverv.

Ved bestilling mere end ét år før arrangementsdato:
Hele arrangementet kan skriftligt annulleres eller nedskrives vederlagsfrit (undtagen depositum) indtil 16 uger før aftalt dato for arrangement.

Ved bestilling mindre end ét år før arrangementsdato:
Hele arrangementet kan skriftligt annulleres eller nedskrives vederlagsfrit (undtagen depositum) indtil 12 uger før aftalt dato for arrangement.

Ønskes reducering/annullering senere end nævnte frister for vederlagsfri afbestilling (16 eller 12 uger før planlagt dato for arrangement) accepterer ordregiver, at hæfte for følgende procentuelle andel af den oprindelige ordre:

  • Mindre end 24 timer før start: 100%
  • 1-7 dage før start: 95%
  • 1-4 uger før start: 75%
  • 4-6 uger før start: 50%
  • 6-12 uger før start: 15%
  • 12-16 uger før start: 5%.